HVOR BOR DU?

Strømprisområder forklart

Vi viser og forklarer strømprisområdene i Norge


Selv i vårt langstrakte land endrer strømprisen seg – ganske mye! Strømregningen kan derfor være ulike for en trønder og en sørlending. Voffer då, då? Voffer gör dom på detta viset?

Jo, det skal vi prøve å forklare. Som vi har nevnt tidligere, er strømmarkedet i Europa auksjonsbasert. Videre så er Norge delt inn i fem ulike strømprisområder, og strømprisene baseres på hvilket område du befinner deg i. Kjøp og salg av strøm gjøres per område, og baserer seg på etterspørselen i det spesifikke området (f.eks. NO1). Hvis du for eksempel har et hus i Oslo, og en hytte på Hardangervidda vil ikke nødvendigvis strømprisene være de samme.

Hvis vi hadde hatt kun ett strømprisområde i Norge, ville strømprisen blitt dyrere. Strømprisen baserer seg nemlig ut i fra det dyreste kraftverket i området, så hvis det for eksempel hadde vært lite kraftproduksjon i sør, så ville prisen på vestlandet vært høy – uavhengig av bruken av gummistøvler lokalt. Det handler også om begrenset overføringskapasitet i nettet.

Map showing areas for Sweden and Norway

Her ser du forskjellen

Gjennomsnittspris per måned

Vis

øre

Velg strømprisområde

Priser

Priser

Priser

Priser

Priser


Hva om

… flere hadde hatt full oversikt?

Det er du som har makten over hjemmet ditt og strømforbruket ditt. Få full kontroll over strømmen din, smart opp hjemmet ditt og kontroller forbruket med Tibber.